Zakończone szkolenia

Szkolenie dotyczące organizacji działania służb ratunkowych na miejscu zdarzenia z dużą ilością osób poszkodowanych - 16.11.2022

W dniu 16.11.2022 r. w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Jaworznie odbyło się szkolenie zorganizowane przez SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu, dotyczące organizacji działania służb ratunkowych na miejscu zdarzenia z dużą ilością osób poszkodowanych. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowe w Sosnowcu oraz funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Jaworznie.

Szkolenia dla personelu medycznego Szpitala Rejonowego im. dr. J. Rostka w Raciborzu

W dniach 8-9.11.2022 r. nasi instruktorzy prowadzili szkolenia dla personelu medycznego Szpitala Rejonowego im. dr. J. Rostka w Raciborzu z zakresu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci. Szkolenia stały na wysokim poziomie merytorycznym, co zostało opisane w ankietach, które uczestnicy wypełniają po zakończeniu kursu.

 

Kurs Doskonalący Dla Ratowników Medycznych 5.10.2022

W dniach od 5 do 10 września br. w Będzinie odbył się Kurs Doskonalący Ratowników Medycznych. Był to pierwszy tego typu kurs organizowany w pełni przez nasze pogotowie i realizowany przez naszych instruktorów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, każdy ratownik medyczny jest zobowiązany do odbycia takiego kursu, trwającego 48 godzin jeden raz w ciągu 5 lat trwania okresu edukacyjnego. Wszyscy kursanci pozytywnie zdali zarówno egzamin teoretyczny jak i praktyczny.


 

Szkolenie dla strażaków z Państwowej Straż Pożarnej z Wodzisławia Śląskiego 28.06.2022

W dniu 28.06.2022 r. mieliśmy okazję przeprowadzić szkolenie dla 12 strażaków z Państwowej Straż Pożarnej z Wodzisławia Śląskiego. Wszyscy uczestnicy są ratownikami medycznymi pracującymi w zespołach ratownictwa medycznego. Tematem szkolenia było postępowanie w tachy i bradyarytmiach.


Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci 20.05.2022

Kolejne szkolenie dla pielęgniarek i położnych za nami współpraca z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach pozwala na szkolenia z tak bardzo ważnej tematyki dotyczącej dzieci.


 

Stany Nagłe w Położnictwie i Ginekologii 29.04.2022

W siedzibie Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu zrealizowaliśmy szkolenie z niezwykle ważnego zagadnienia, jakim są „Stany Nagłe w Położnictwie i Ginekologii”.
Nasi instruktorzy poruszyli i szczegółowo omówili następujące kwestie:
- Etapy ciąży
- Poród w warunkach poza szpitalnych
- Opieka nad noworodkiem i położnicą
- Stany nagłe takie jak m.in. atonia macicy, krwotok, rzucawka oraz poród pośladkowy.
Szkolenie zawierało obszerny blok ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem fantomów pozwalających wiernie zasymulować mechanizm porodu.

Cykl szkoleń w Szpitalu w Knurowie 26.04.2022

W dniu dzisiejszym instruktorzy SP ZOZ RPR w Sosnowcu, zakończyli cykl szkoleń w szpitalu w Knurowie gdzie mieli okazję prowadzić kursy:
1. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osoby dorosłej.
2. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci (niemowlę/noworodek).
Przeszkoleni zostali lekarze, pielęgniarki oraz ratownicy medyczni z oddziałów szpitalnych.
Intensywny czas kursu obejmował wykłady, pokazy, dyskusje oraz stacje ćwiczeniowe. Głównym elementem przekazywania wiedzy jest nacisk na ćwiczenia. Scenki dobrane zostały do warunków szpitalnych i możliwych stanów nagłych, do których może dojść w każdym momencie. Uczestnicy kursów ocenili bardzo wysoko kompetencje, profesjonalizm oraz zaangażowanie prowadzących instruktorów.

 

Stany Nagłe w Położnictwie i Ginekologii 29.04.2022

Nasi instruktorzy poruszyli i szczegółowo omówili następujące kwestie:
- Etapy ciąży
- Poród w warunkach poza szpitalnych
- Opieka nad noworodkiem i położnicą
- Stany nagłe takie jak m.in. atonia macicy, krwotok, rzucawka oraz poród pośladkowy.
Szkolenie zawierało obszerny blok ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem fantomów pozwalających wiernie zasymulować mechanizm porodu.

Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy dla wykładowców Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach 21.04.2022

Ratowanie życia i zdrowia wymaga od nas podstawowej wiedzy i umiejętności. Warto pamiętać że odpowiednie przygotowanie może ocalić nie tylko zdrowie przypadkowych ludzi, ale również naszych bliskich.

"Jak być kierownikiem ZRM i nie zwariować" Ćwiczenia z wypadku z dużą ilością osób poszkodowanych. 13.04.2022

Bardzo Intensywny dzień za ratownikami SP ZOZ RPR w Sosnowcu, w dniu dzisiejszym mieli okazję wziąć udział w szkoleniu:
Jak być kierownikiem ZRM i nie zwariować - ćwiczenia z wypadku
z dużą ilością osób poszkodowanych.
Ratownicy, pielęgniarki, lekarze pracujący w ZRM znają schemat postepowania przy wypadkach, nie raz brali udział podczas wypadków jak i różnych symulacji i szkoleń.
SP ZOZ RPR wyszedł z inicjatywa pokazania całości działań podczas akcji z innej perspektywy. Każdy uczestnik miał okazję zostać Kierującym Akcją Medyczną (KAM) i współpracować z służbami oraz zapoznać się z :
- bezpieczeństwem w miejscu zdarzenia,
- zakresami obowiązków i uprawnień poszczególnych służb mundurowych,
- jak wygląda odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa,
- jak zarządzać akcją i widzieć całość działań z innej perspektywy.
Wszystkie czynności ratunkowe wymagają czasu i skupiają nasza uwagę, determinacja i chęć niesienia pomocy jest niezwykle ważna. Wypadki z dużą ilością poszkodowanych nie zdarzają się często, dlatego tak ważne jest ciągle podnoszenie swoich umiejętności
i kompetencji.

 

Postepowanie w wybranych sytuacjach szczególnych 04.04.2022

Nowe szkolenie z tematyki "Postepowanie w wybranych sytuacjach szczególnych" cieszyło się dużym zainteresowaniem.
8 godzin/8 punktów edukacyjnych.
Na zajęciach kursanci mieli okazję zapoznać się:
1. Badanie ABCDE,
2. Omówienie pracy w warunkach symulowanych,
3. Scenariusze kliniczne:
- odma
- hipotermia
- hipowolemia
- urazy czaszkowo mózgowe
- zatrucia
- anafilaksja
- astma
- OZW
I wiele więcej.
Intensywny czas kursu obejmuje wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe.
Głównym elementem przekazywania wiedzy jest nacisk na ćwiczenia w małych grupach przy wykorzystaniu manekinów przystosowanych do zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych.

Postępowanie w tachy i bradyarytmiach 16.03.2022

W dniu 16.03.2022 odbyło się szkolenie dotyczące tematyki:
"Postępowanie w tachy i bradyarytmiach"
8 godzin dydaktycznych/8 pkt edukacyjnych. Na zajęciach słuchacze mieli okazję zapoznać się z:
1. Elektrofizjologią serca.
2. Interpretacją zapisu EKG z użyciem sześciostopniowej skali oceny.
3. Bradykardią - definicja, przyczyny, omówienie bradykardii zatokowej, bloków AV.
4. Omówieniem schematu postępowania w bradyarytmiach opracowanego przez ERC.
5. Ćwiczeniami na scenariuszach klinicznych z użyciem fantoma z symulatorem rytmów- postępowanie farmakologiczne oraz elektroterapia.
6. Tachyarytmiami- definicja, przyczyny, omówienie częstoskurczy z szerokimi i wąskimi QRS.
Szkolenie cieszy się dużym zainteresowaniem. Gorąco polecamy.

Udrażnianie dróg oddechowych 08.03.2022

W dniu 08.03.2022 r. odbyło się kolejne szkolenie z tematyki drożności dróg oddechowych i wentylacji. Na zajęciach słuchacze mieli okazję przećwiczyć na fantomach przyrządowe metody uzyskiwania i utrzymywania drożności dróg oddechowych: rurki ustno-gardłowe, nosowo-gardłowe, LMA, I-GEL, LT-D, intubację dotchawiczą, konikopunkcję i wiele więcej. Omówiona została również wentylacja pacjenta z użyciem maski twarzowej, PEEP, CPAP oraz obsługa respiratora medumat standard 2.