Transport medyczny

SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu posiada w swojej dyspozycji ambulanse sanitarne wyposażone zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.

Od wielu lat mamy podpisane umowy ze szpitalami i innymi podmiotami, dla których wykonujemy transporty medyczne realizowane w szczególności na terenie całego Zagłębia Dąbrowskiego.
SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu, oprócz swojej statutowej działalności w ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne świadczy także usługi w zakresie transportu sanitarnego.
Ambulanse służące do transportu pacjentów wyposażone są zgodnie z wymogami NFZ. Usługi transportu sanitarnego świadczymy pacjentom zadeklarowanym w POZ (na podstawie przepisów NFZ) i obejmują one miasto Sosnowiec oraz powiaty będziński i zawierciański. Karetki transportowe stacjonują w Sosnowcu, Będzinie i Zawierciu.

Nasza działalność nie ogranicza się jedynie do transportów sanitarnych w ramach POZ – oferujemy i świadczymy także transporty komercyjne dla pacjentów, którzy nie posiadają zlecenia wyjazdu wystawianego przez lekarza rodzinnego, a także dla placówek medycznych i innych instytucji. Nasza szeroka oferta oparta jest na gwarancji dyspozycyjności oraz dobrej logistyce prowadzonych działań. Posługujemy się systemem informatycznym, co pozwala na sprawną realizację zleceń. Personel tworzący zespoły transportowe to przede wszystkim ludzie doświadczeni i doskonale wyszkoleni, mogący podjąć niezbędne czynności ratunkowe w razie zaistniałej sytuacji. Oprócz profesjonalizmu w działaniach ratowniczych, naszych pracowników cechuje także umiejętność dużego zrozumienia i szacunku wobec naszych pacjentów oraz opiekuńczość i chęć pomocy podczas realizacji zleconego transportu.

Załącznik nr 4 do Regulaminu Cennik opłat za świadczenia zdrowotne

 

Transport medyczny

dla Miasta Sosnowiec , Powiatu będzińskiego i Powiatu zawierciańskiego

Poniedziałek:  8:00 - 18:00
Wtorek:  8:00 - 18:00
Środa:  8:00 - 18:00
Czwartek:  8:00 - 18:00
Piątek:  8:00 - 18:00
32 363 63 83