Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady pozyskiwania i przetwarzania danych użytkowników korzystających z serwisu www.rprsosnowiec.pl do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora serwisu. Korzystanie z serwisu jest tożsame ze zgodą na zasady opisane w niniejszej polityce. Polityka Prywatności dotyczy również realizacji art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwanym dalej RODO) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1).

Definicje

Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.rprsosnowiec.pl

Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców administratora, do których linki mogą znajdować się w serwisie lub z których administrator korzysta przy tworzeniu i użytkowaniu serwisu.

Administrator – Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu, ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec, NIP: 644-28-75-419 świadcząca usługi oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach użytkownika.

Użytkownik – osoba odwiedzają serwis internetowy www.rprsosnowiec.pl.

Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu

Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych między innymi na urządzeniu użytkownika

Cel Polityki Prywatności

Administrator, jako właściciel serwisu respektuje prawa i wolności użytkowników serwisu i dokłada jak największych wysiłków w celu ochrony ich danych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Dlatego też gromadzimy minimum informacji pozwalających nam na zapewnienie poprawnej pracy serwisu, dopasowywania go do wciąż zmieniających się oczekiwań i technologii, zachowania możliwości kontaktu z użytkownikami wypełniającymi formularze, analizę statystyczną wykorzystania naszego serwisu w celu dalszego jego poprawiania i przygotowywania jak najlepszych treści oraz zwiększania jego funkcjonalności. Między innymi w zakresie wymienionych celów zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane, w tym osobowe, użytkowników. Aby możliwie dokładnie i przystępnie wyjaśnić zasady i mechanizmy stosowane przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych użytkowników stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności serwisu www.rprsosnowiec.pl

Sposób i zakres zbieranych danych

Nasz serwis zbiera i przetwarza dane osobowe i jak też inne dane techniczne niezbędne do prawidłowego działania serwisu nie będące danymi osobowymi. W zależności od sposobu wykorzystania serwisu przez użytkownika oraz rodzaju danych, zbieranie odbywa się z inicjatywy użytkownika poprzez dobrowolne podanie przez niego danych kontaktowych w odpowiednich polach formularzy lub automatycznie przez mechanizmy wykorzystywane w plikach cookie.

Dane zbierane z inicjatywy użytkownika.
U
żytkownik serwisu, w celu możliwości skontaktowania się z nami za pomocą strony internetowej, wypełnia odpowiednie pola formularza kontaktowego podając dane takie jak:  imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, cel kontaktu, itp. Użytkownik, może również skontaktować się z nami bezpośrednio korzystając z podanych adresów mailowych oraz numerów telefonów. Wspomniane formy kontaktu bezpośredniego również wiążą się z podaniem danych osobowych. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, choć z oczywistych względów dane tą są nam niezbędne w celu uzyskania możliwości zwrotnego kontaktu z użytkownikiem i odpowiedzi na jego zapytanie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Użytkownik podając dane kontaktowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie do celu obsługi zgłoszenia jak również do udostępnienia tych danych podmiotom przetwarzającym w zakresie niezbędnym do realizacji kontaktu zwrotnego (operatorzy telekomunikacyjni, poczta polska, usługi kurierskie, usługi związane z imiennym licencjonowaniem produktów, dostawcy usług hostingowych, itp.). Użytkownik ma prawo do wyrażenia dodatkowych zgód na marketing elektroniczny.

Dane zbierane automatycznie. 
Podczas wizyty u
żytkownika na stronach serwisu, automatycznie zbierane są dane w postaci plików cookies, dotyczące danej wizyty. Dane te obejmują między innymi adres IP użytkownika, rozdzielczość ekranu, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, nazwa domeny, itp. – dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika i są zbierane wyłącznie w celu zapewnienia poprawnej pracy serwisu, ciągłości danej sesji oraz w celach statystycznych. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy działań użytkowników w serwisie, analiz statystycznych oraz do zwiększania komfortu, stabilności, użyteczności oraz funkcjonalności serwisu. Więcej informacji o zbieraniu danych przez pliki cookies znajduje się w dalszej części polityki. Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe, a możliwości ich usunięcia oraz zmiany ustawień przeglądarki zostały opisane w dalszej części poświęconej plikom cookies.

Kto jest administratorem danych

O celu i zakresie przetwarzania danych przekazanych z inicjatywy użytkownika lub zebranych automatycznie i zawartych w plikach cookies tworzonych przez stronę www.rprsosnowiec.pl decyduje Administrator. Z administratorem można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@rprsosnowiec.pl

Dane będą przetwarzane przez administratora tylko jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie informacji podanych prze siebie w formularzach oraz zaakceptował działanie plików cookie i zbierane przez nie informacje.

Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana bez jakichkolwiek negatywnych dla Państwa konsekwencji. W ramach prowadzonej przez nas działalności, wykonujemy również działania o charakterze marketingowym, przy czym działania te są wykonywane wyłącznie na rzecz naszej firmy (e-mail marketing, telemarketing). Pozyskane dane są również przetwarzane przez naszych wykonawców, którzy utrzymują serwis na swoich serwerach oraz prowadzą analizę statystyczną jak też kampanie marketingowe i analizę tych kampanii. Jesteśmy również zobowiązani do udostępnienia pozyskanych danych podmiotom, które posiadają uprawnienie do wystąpienia z takim żądaniem, jak np. policja, prokuratura, sądy oraz niektóre urzędy państwowe – w sytuacjach i w granicach określonych przepisami prawa. Informacje zawarte w plikach cookies są przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody (kasacja plików cookie i zmiana ustawień przeglądarki) lub do czasu ich wygaśnięcia lub aktualizacji (nadpisania) tych danych. Informacje przekazywane przez formularze na stronie internetowej są przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody (kasacja maili i danych) lub do czasu ich wygaśnięcia, który upływa w czasie 5 lat od braku kontaktu.

W każdym momencie możecie Państwo zażądać informacji o tym, czy i jakie Państwa dane są przez nas przetwarzane. W każdym przypadku postaramy się zrealizować Państwa żądania. Może się jednak okazać, że jest to niemożliwe lub wiąże się z nadmiernym nakładem środków – w takiej sytuacji poinformujemy Państwa o braku możliwości realizacji żądania i jego przyczynach.

Zabezpieczenia

Nasz serwis został zaopatrzony w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.

Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności:

1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

2. Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją 28 RODO,  zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz , prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

3. W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń.

4. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać  z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

Czym są pliki cookies

Pliki cookies to pliki z danymi informatycznymi, pełniące bardzo ważną funkcję, ułatwiając korzystanie z Internetu, pozwalając na lepsze, szybsze, bezpieczniejsze i wygodniejsze wykorzystywanie go. Plik cookie jest automatycznie tworzony w czasie odwiedzania strony internetowej i zapisywany na urządzeniu końcowym (komputer, smartphone, tablet) a jego kopia jest wysyłana na serwer www. Pliki cookie pozwalają na rozpoznawanie urządzenia użytkownika i odpowiednie dostosowanie wyglądu oraz zachowania strony do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies potrzebne są również w przypadku konieczności zalogowania użytkownika. Cookies pozwalają na przechowywanie i pobieranie informacji dotyczących sposobu poruszania się użytkownika po stronie internetowej. Zbierane przez cookies dane są jednak dość mocno ograniczone i służą głownie do obsługi wizyty na stronie oraz do celów statystycznych. Dotyczą one takich danych jak: numer IP, który łączy się ze stroną, nazwę strony, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym, dane wykorzystywanej przeglądarki, zastosowanej rozdzielczości, czasu trwania odwiedzin, typu terminala, z którego wykonywana jest wizyta na stronie, itp. Dane takie jak imię, nazwisko użytkownika, adres pocztowy, telefon, itp., z którego następuje połączenie nie są uzyskiwane. Serwis www.rprsosnowiec.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na poświęconych im stronach internetowych, np.:
http://wszystkoociasteczkach.pl

Do czego potrzebne są pliki cookie

Pliki cookies wykorzystywane są na naszej stronie w celu:

• Dostosowania zawartości naszej strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji przygotowywania wyświetlanych informacji.  W szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio przygotować do wyświetlenia stronę mając na uwadze system operacyjny, typ przeglądarki, rozdzielczość i proporcje ekranu, rodzaj urządzenia, itp.,

• Tworzenia statystyk i zestawień, które pomagają nam poznać, które materiały cieszą się największą popularnością, które podstrony są najczęściej odwiedzane, jak długo użytkownicy przebywają na naszych stronach, z jakich urządzeń korzystają, co umożliwia nam dalsze ulepszanie struktury naszego serwisu i jego zawartości. Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

• Logowanie – Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów utrzymania sesji użytkownika strony (po jego zalogowaniu się). Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła oraz może korzystać ze strony płynnie przechodząc pomiędzy poszczególnymi podstronami.

• Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

• Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

Rodzaje cookies

Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

Jak wykorzystujemy pliki cookie

Pliki cookie wykorzystywane na naszej stronie przechowują identyfikator lub instrukcje pozwalające na zarządzanie treściami udostępnianymi użytkownikowi oraz sposobem ich udostępniania jak tez statystyką. Pliki cookie wykorzystywane przez naszą stronę pozwalają na:

• dopasowanie treści publikowanych i prezentowanych w serwisie,

• łatwiejsze poruszanie się użytkownika po naszej stronie

• monitorując sposób poruszania się podczas sesji, aby zapewnić jakość i bezpieczeństwo poruszania się po stronie;

• mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics

• dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing)

• zapisując informacje wpisywane w polach, gdy użytkownik zmienia stronę;

• pozwalając użytkownikowi na pozostanie na tym samym serwerze przez cały czas sesji;

• dopasowując język strony do kraju, z którego użytkownik się łączy;

• mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji reklamowych,

• ustanowienie, utrzymanie i zarządzanie sesją użytkownika, a także zapamiętanie preferencji językowych i innych ustawień

• ukrywając informacje na temat korzystania z plików cookie strony, gdy użytkownik zaakceptował korzystanie z nich;

• uzyskując anonimowe dane statystyczne dotyczące częstotliwości korzystania z odwiedzanej strony;

• pozwalając na monitorowanie kliknięć wykonanych w otrzymanym newsletterze;

• identyfikując użytkowników strony pochodzących z kampanii cyfrowej.

Bezpieczeństwo

Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe. Zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników. Za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika: Google Analytics, Google AdSense, Google Ads, Facebook.

Jakie pliki cookies wykorzystujemy

Nazwa pliku

Okres przechowywania

Informacje

cookie_notice_accepted

1 miesiąc

Plik wykorzystywany do wyświetlania komunikatu o plikach cookies nowym użytkownikom strony.

_gat

10 minut

Google Analytics – plik wykorzystywany do monitorowania wskaźnika zapytań w odniesieniu do własnych serwerów. Ten plik cookie pomaga identyfikować obszary serwisu, które wymagają optymalizacji.

_ga

2 lata

Google Analytics – plik służący do gromadzenia informacji o sposobie korzystania z naszej strony przez jej użytkowników. Ten plik cookie pomaga nam identyfikować obszary serwisu, które wymagają optymalizacji.

_gid

24 godziny

analytics.js: służy do odróżnienia użytkowników.

NID, DSID, IDE, FLC, AID, TAID

Pliki cookie wykorzystywane do wyświetlania najbardziej trafnych reklam w wielu usługach Google.

_fbp, tr, fr

Sesja

Pliki cookies, które pomagają wyświetlać reklamy osobom, które już odwiedziły stronę internetową.

Jak usuwane są pliki cookie

Pliki cookies są usuwane z serwera po zakończonej sesji i zamknięciu przeglądarki oraz po czasie nie przekraczającym 24 miesięcy na komputerze użytkownika. 

Jak zmienić ustawienia przeglądarki aby nie zapisywała plików cookie

Standardowe ustawienia oprogramowania do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie i stosowanie plików cookies, między innymi na urządzeniu użytkownika. Ustawienia te mogą być zmieniane przez użytkownika w sekcji ustawień użytkowanej przeglądarki internetowej. Użytkownik może samodzielnie całkowicie zablokować obsługę plików cookies lub włączyć komunikaty informujące o każdorazowej próbie przesłania plików cookies na urządzenie użytkownika. Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące realizacji tych ustawień dla najpopularniejszych użytkowanych obecnie przeglądarek:

Internet Explorer

Chrome

Edge

Firefox

Opera

Safari

Dla pozostałych przeglądarek instrukcje można znaleźć w sieci Internet.

Informacja o rezygnacji i plikach cookies firm trzecich

Informujemy, że rezygnacja – wyłączenie plików cookies może utrudnić poruszanie się po stronie lub dostarczenie usług proponowanych na naszej stronie internetowej lub w inny sposób utrudnić użytkowanie naszej strony. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej mogą uniemożliwić poprawne działanie również innych stron internetowych wpływając na niektóre funkcjonalności dostępne na tych stronach. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

Informujemy, że na naszej stronie mogą się pojawić przekierowania na innych stron. W takich wypadkach należy pamiętać, że na tych stronach może obowiązywać inna polityka prywatności.

Pliki cookies w urządzeniu końcowym użytkownika naszej strony mogą być zamieszczane i wykorzystywane również przez współpracujących z nasza firmą partnerów oraz podwykonawców (akcje reklamowe, analityka i statystyka google, itp.)

Zmiany Polityki Prywatności

Funkcjonalność i oferta naszego serwisu będzie z czasem ewoluowała zmieniając się i dopasowując do oczekiwań użytkowników. Zmieniane zapewne będą również wykorzystywane technologie, stosowane standardy i wymagania prawne związane z prowadzeniem działalności w sieci Internet. Tym samym w polityce prywatności będą zachodziły zmiany i modyfikacje. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała w serwisie wraz ze stosownym komunikatem, a jednocześnie udostępniana będzie na wskazanej stronie stara polityka. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności bezpośredniego informowania o tym użytkowników, pozostawiając jedynie odpowiednią informację przy wejściu na którąkolwiek stronę serwisu. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności.