Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu

 

ul. Kombajnistów 76
41-200 Sosnowiec

NIP: 644-28-75-419
REGON: 271998066
Nr rachunku:  90 1050 1360 1000 0022 1273 4327

Otwarte: 7:00 – 14:35

Inspektor Ochrony Danych

iod@rprsosnowiec.pl

Administracja

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

(+48) 32 363 60 16
zamowienia@rprsosnowiec.pl

Kierownik Działu Kadr

(+48) 32 363 60 46
kadry@rprsosnowiec.pl

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością i kontroli Zarządczej

(+48) 32 639 89 42
pelnomocnikszj@rprsosnowiec.pl

Kierownik Działu Płac

(+48) 32 363 60 36
place@rprsosnowiec.pl

Rejony Operacyjne

Rejon Operacyjny Wschodni

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 93
42-400 Zawiercie

(+48) 32 672 47 74
(+48) 32 672 47 75
sprzawiercie@rprsosnowiec.pl

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Dąbrowie Górniczej

ul. Łącząca 24
41-300 Dąbrowa Górnicza

(+48) 32 639 89 42
sprdabrowagornicza@rprsosnowiec.pl

 

Rejon Operacyjny Zachodni

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu

ul. Kombajnistów 76
41-200 Sosnowiec

(+48) 32 363 60 10
(+48) 518 765 977
sprsosnowiec@rprsosnowiec.pl

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Będzinie

ul. Kościuszki 72
42-500 Będzin

(+48) 518 766 045
sprbedzin@rprsosnowiec.pl

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Jaworznie

ul. Chełmońskiego 28
43-600 Jaworzno

(+48) 798 260 760
sprjaworzno@rprsosnowiec.pl