Zabezpieczenie imprez masowych

SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu od wielu lat świadczy usługi ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pod względem medycznym imprez masowych.

SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu oferuje świadczenie usług ratownictwa medycznego w zakresie medycznego zabezpieczenia imprez masowych.
Nasze ambulanse posiadają wyposażenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz.U. 2012 poz. 181) oraz zarządzeniem nr 14/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.
Jako dysponent Państwowego Ratownictwa Medycznego wydajemy opinię zgodą z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) na wniosek organizatora. W ramach udzielania świadczeń usług ratownictwa medycznego ściśle współpracujemy ze Państwową Strażą Pożarną oraz z Policją.
Posiadany przez nas potencjał w zakresie kadry personalnej oraz wyposażenia pozwala nam sprawnie i skutecznie zabezpieczyć imprezę masową nie zależnie od rozmiaru i charakteru imprezy.

Załącznik nr 4 do Regulaminu Cennik opłat za świadczenia zdrowotne