Rada Społeczna

Podmiotem tworzącym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, który sprawuje nadzór nad jego działalnością. W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Pogotowia.

Skład Rady Społecznej
SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu:

Przewodniczący – Mateusz Bochenek

Przedstawiciel Wojewody – Monika Kozieł

Przedstawiciele Sejmiku:

Mariusz Dyduch

Wanda Olko

Jacek Dudek

Tadeusz Sokołowski

Maria Materla

Jacek Kazimierczak

Beata Małecka – Libera