Dotacje

Zakup motocykla ratunkowego wraz z wyposażeniem

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego

"Zakup 3 ambulansów ratunkowych
wraz z wyposażeniem na potrzeby
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu"

Wartość zadania: 2 400 000,00 zł
Środki Województwa Śląskiego: 2 326 000,00 zł
Środki własne: 74 000,00 zł

Biuro projektu:
41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 9, tel. 32 363-60-0432 363-60-08, e-mail: sekretariat@rprsosnowiec.pl, strona internetowa: www.rprsosnowiec.pl

Zakup motocykla ratunkowego wraz z wyposażeniem

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego

"Modernizacja Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu
przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe
w Sosnowcu"

Wartość zadania: 405 426,87 zł
Środki Województwa Śląskiego: 320 000,00 zł
Środki własne: 85 426,87 zł

Biuro projektu:
41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 9, tel. 32 363-60-0432 363-60-08, e-mail: sekretariat@rprsosnowiec.pl, strona internetowa: www.rprsosnowiec.pl

Zakup motocykla ratunkowego wraz z wyposażeniem

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego

"Modernizacja Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Dąbrowie Górniczej przez
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe
w Sosnowcu"

Wartość zadania: 569 086,92 zł
Środki Województwa Śląskiego: 350 000,00 zł
Środki własne: 219 086,92 zł

Biuro projektu:
41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 9, tel. 32 363-60-0432 363-60-08, e-mail: sekretariat@rprsosnowiec.pl, strona internetowa: www.rprsosnowiec.pl

Zakup motocykla ratunkowego wraz z wyposażeniem

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego

"Zakup motocykla ratunkowego wraz z wyposażeniem przez
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu"

Wartość zadania: 268 207,20 zł
Środki Województwa Śląskiego: 180 000,00 zł
Środki własne: 88 207,20 zł

Biuro projektu:
41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 9, tel. 32 363-60-0432 363-60-08, e-mail: sekretariat@rprsosnowiec.pl, strona internetowa: www.rprsosnowiec.pl

Eliminacja czynników ryzyka związanych z uszkodzeniem narządów ruchu w trakcie pracy członków Zespołów Ratownictwa Medycznego

Eliminacja czynników ryzyka związanych z uszkodzeniem narządów ruchu w trakcie pracy członków Zespołów Ratownictwa Medycznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu realizuje projekt pt. „Eliminacja czynników ryzyka związanych z uszkodzeniem narządów ruchu w trakcie pracy członków Zespołów Ratownictwa Medycznego”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej
poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Celem projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, problemów zdrowotnych pracowników i poprawa dostępu do profilaktyki ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy poprzez modernizację stanowisk pracy, szkolenia edukacyjne, poprawę warunków aktywnego wypoczynku i ochronę pracowników. Grupę docelową stanowi 180 osób tj. pracownicy zespołów ratownictwa medycznego.

Całkowita wartość projektu: 410 600,00 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 349 010,00 zł

Biuro projektu:
41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 9, tel. 32 363-60-0432 363-60-08, e-mail: sekretariat@rprsosnowiec.pl, strona internetowa: www.rprsosnowiec.pl

Ergonomia pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu

Ergonomia pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu realizuje projekt pt. „Ergonomia pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej
poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Celem projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, problemów zdrowotnych pracowników i poprawa dostępu do profilaktyki ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy poprzez modernizację stanowisk pracy, szkolenia edukacyjne, poprawę warunków aktywnego wypoczynku i ochronę pracowników. Grupę docelową stanowi 244 osoby tj. pracownicy zespołów ratownictwa medycznego i administracji.

Całkowita wartość projektu: 512 250,00 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 435 412,50 zł

Biuro projektu:
41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 9, tel. 32 363-60-04, 32 363-60-08, e-mail: sekretariat@rprsosnowiec.pl, strona internetowa: www.rprsosnowiec.pl

Zakup motocykla ratunkowego wraz z wyposażeniem

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego

"Budowa nowej siedziby dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu,
w skład której wchodzi Stacja Pogotowia Ratunkowego dla 8 zespołów ratunkowych
oraz częścią administracyjno-techniczno-obsługową."

Biuro projektu:
41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 9, tel. 32 363-60-0432 363-60-08, e-mail: sekretariat@rprsosnowiec.pl, strona internetowa: www.rprsosnowiec.pl

Ergonomia pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu

Ergonomia pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu realizuje projekt pt. „Ergonomia pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu”.

Celem projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, problemów zdrowotnych pracowników i poprawa dostępu do profilaktyki ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 435 412,50 zł

Biuro projektu:
41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 9, tel. 32 363-60-04, 32 363-60-08, e-mail: sekretariat@rprsosnowiec.pl, strona internetowa: www.rprsosnowiec.pl

Eliminacja czynników ryzyka związanych z uszkodzeniem narządów ruchu w trakcie pracy członków Zespołów Ratownictwa Medycznego

Eliminacja czynników ryzyka związanych z uszkodzeniem narządów ruchu w trakcie pracy członków Zespołów Ratownictwa Medycznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu realizuje projekt pt. „Zakup ambulansów i środków do zamgławiania dla SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu”.

Celem projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka prowadzących do uszkodzenia narządów ruchu w miejscu pracy.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 349 010,00 zł

Biuro projektu:
41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 9, tel. 32 363-60-04, 32 363-60-08, e-mail: sekretariat@rprsosnowiec.pl, strona internetowa: www.rprsosnowiec.pl

Zakup ambulansów i środków do dezynfekcji dla SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu celem zapobiegnia, przeciwdziałania i zwalczania "COVID-19" oraz innych chorób zakaźnych

Zakup ambulansów i środków do dezynfekcji dla SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu celem zapobiegnia, przeciwdziałania i zwalczania "COVID-19" oraz innych chorób zakaźnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu realizuje projekt pt. „Zakup ambulansów i środków do dezynfekcji dla SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu celem zapobiegnia, przeciwdziałania i zwalczania "COVID-19" oraz innych chorób zakaźnych”.

Celem projektu jest zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie "COVID-19" oraz innych chorób zakaźnych poprzez zakup ambulansów oraz środków do zamgławiania ambulansów.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 560 000,00 zł

Biuro projektu:
41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 9, tel. 32 363-60-04, 32 363-60-08, e-mail: sekretariat@rprsosnowiec.pl, strona internetowa: www.rprsosnowiec.pl

Zakup ambulansów i środków do zamgławiania dla SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu

Zakup ambulansów i środków do zamgławiania dla SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu realizuje projekt pt. „Zakup ambulansów i środków do zamgławiania dla SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu”.

Celem projektu jest zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie "COVID-19" oraz innych chorób zakaźnych poprzez zakup ambulansów oraz środków do zamgławiania ambulansów.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 560 000,00 zł

Biuro projektu:
41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 9, tel. 32 363-60-04, 32 363-60-08, e-mail: sekretariat@rprsosnowiec.pl, strona internetowa: www.rprsosnowiec.pl

Zakup sprzętu medycznego do walki z epidemią SARS Cov-2. Zakup urządzeń do dezynfekcji ambulansów i pomieszczeń do walki z epidemią SARS Cov-2.

Zakup sprzętu medycznego do walki z epidemią SARS Cov-2. Zakup urządzeń do dezynfekcji ambulansów i pomieszczeń do walki z epidemią SARS Cov-2.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu realizuje projekt pt. „Zakup sprzętu medycznego do walki z epidemią SARS Cov-2. Zakup urządzeń do dezynfekcji ambulansów i pomieszczeń do walki z epidemią SARS Cov-2.”.

Celem projektu jest przygotowanie SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu do walki z COVID-19, poprzez doposażenie Pogotowia w sprzęt medyczny, ambulanse oraz urządzenia do dezynfekcji ambulansów i pomieszczeń.

Biuro projektu:
41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 9, tel. 32 363-60-04, 32 363-60-08, e-mail: sekretariat@rprsosnowiec.pl, strona internetowa: www.rprsosnowiec.pl