Dyrekcja

prof. AŚ dr hab. n. med. i n. o zdr. Klaudiusz Nadolny  MBA 

Dyrektor
SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego
w Sosnowcu
e-mail: sekretariat@rprsosnowiec.pl

 

mgr Piotr Szwedziński

Zastępca Dyrektora
ds. Ratownictwa Medycznego
e-mail: sekretariat@rprsosnowiec.pl

 

lek.med. Adam Furmaniuk

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
e-mail: sekretariat@rprsosnowiec.pl