Dyrekcja

dr hab.n.med. i n. o zdr. Klaudiusz Nadolny prof. AŚ

Dyrektor
SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego
w Sosnowcu
e-mail: sekretariat@rprsosnowiec.pl

 

 

mgr Piotr Szwedziński

Zastępca Dyrektora
ds. Ratownictwa Medycznego
e-mail: sekretariat@rprsosnowiec.pl

 

lek.med. Adam Furmaniuk

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
e-mail: sekretariat@rprsosnowiec.pl