Udostępnienie dokumentacji medycznej

SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu, informujemy, iż każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz informacji o udzielonych świadczeniach.
SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu udostępnia dokumentacje w postaci Karty Medycznych Czynności Ratunkowych sporządzonych podczas interwencji Zespołu Ratownictwa Medycznego, zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Art. 26. – [Udostępnianie dokumentacji medycznej].

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta
Załącznik nr 3 do Regulaminu Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej