Związki zawodowe

Związek Zawodowy Pracowników
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Ratowników Medycznych
przy SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe
w Sosnowcu

Zakładowa Organizacja Związkowa
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pracowników Administracji i Obsługi Służby Zdrowia
przy SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe
w Sosnowcu

Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pielęgniarek i Położnych