Zamówienia publiczne

Od dnia 01.01.2023 roku, postępowania prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, są publikowane na platformie https://ezamowienia.gov.pl/pl/