Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

W listopadzie przeprowadziliśmy szkolenia z pierwszej pomocy dla 60 pracowników Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. 
W miejscu, gdzie odbywają się największe w Zagłębiu wydarzenia kulturalne i artystyczne przy zgromadzeniu dużej ilości osób prawdopodobieństwo wystąpienia nagłego zagrożenia zdrowotnego jest wysokie. 
Pracownicy PKZ zapoznali się z postępowaniem w przypadku zadławienia, urazów narządu ruchu, ataku padaczki, zasłabnięcia oraz ćwiczyli resuscytację krążeniowo-oddechową.