Rejestracja

Uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mistrzostwa@rprsosnowiec.pl w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 10 maja 2023 r. do godz. 12:00 (decyduje kolejność zgłoszeń). LISTA ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA

Koszty uczestnictwa

Zawodnik – 1500,00 zł* od osoby

Obserwator – 1950,00 zł + 23% VAT = 2398,50zł od osoby

* Cena dla zawodników w przypadku złożenia oświadczenia VAT – zwolnienie VAT. W przypadku braku oświadczenia należy doliczyć 23% VAT,

czyli: 1.500,00 zł + 23% VAT tj. 345,00 zł = 1.845,00 zł brutto

Cena obejmuje udział w mistrzostwach, noclegi, wyżywienie, udział w uroczystej kolacji, materiały informacyjne.

Prosimy o dokonanie wpłat w terminie do 10 maja 2023.

Niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w mistrzostwach.

 

Wpłaty należy dokonać na podany numer konta:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu

ING Bank Śląski S.A. 62 1050 1360 1000 0090 8165 7232

Formularz zgłoszeniowy dla ZRM
Formularz zgłoszeniowy dla gości
Klauzula informacyjna dla uczestników Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym JURA 2023
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i zgoda na wykorzystanie wizerunku i głosu
Oświadczenie VAT zespoły