Program

Program mistrzostw JURA 2023

Program pozamerytoryczny (rozrywkowy) nie zostanie sfinansowany ze środków pochodzących od firm

członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska.