Konkurs ofert 9LM_KO_2023 – nabór zakończony

Ogłaszamy konkurs ofert, 9LM/KO/2023, na udzielanie świadczenia zdrowotnych przez lekarzy w zespołach wyjazdowych „S” SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

Szczegóły w załącznikach.  Prosimy o składanie ofert zgodnie z procedurą opisaną w szczegółowych warunkach konkursu.

Wzór umowy lekarz systemu Szczegółowe warunki konkursu ofert lekarz systemu 9LM_KO_2023 Oświadczenie dotyczące ilości godzin wykazywanych do Narodowego Funduszu Zdrowia Ogłoszenie konkurs lekarz systemu 9LM_KO_2023 Klauzula informacyjna o danych osobowych konkurs lekarze 9LM_KO_2023 Formularz ofertowy 9LM_KO_2023 Formularz ofertowy Protokół z przebiegu konkursu 9LM_KO_2023