Kierownik Rejonu Operacyjnego Zachodniego

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu
oferuje pracę na stanowisku:

Kierownika Rejonu Operacyjnego Zachodniego

Wykształcenie wyższe medyczne zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym

Ratownictwie Medycznym, oraz nie mniej niż 8 lat stażu pracy w zawodzie medycznym.

Rekrutacja dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę od dnia 01.10.2023 roku.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte rekrutacją,
  • CV,
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
  • przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Kierownika Rejonu Operacyjnego Zachodniego.

Oferty należy składać w Sekretariacie SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego
w Sosnowcu ul. Teatralna 9, pokój 609 do dnia 15.09.2023 r.