Zastępca kierownika Działu Medycznego

Dyrektor SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu oferuje pracę na stanowisku:

Zastępcy
Kierownika Działu Medycznego

szczegóły w załączniku

Ogłoszenie Zastępca Kierownika Działu Medycznego