„Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci.”

„Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci.”
Kolejne szkolenie dla pielęgniarek i położnych za nami współpraca z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach pozwala na szkolenia z tak bardzo ważnej tematyki dotyczącej dzieci.