Wykład, pokaz oraz ćwiczenia w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka.

W dniu wczorajszym nasi instruktorzy przeprowadzili wykład, pokaz oraz ćwiczenia w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach. W trakcie zajęć zapoznali młodzież z wyposażeniem ratunkowym karetki oraz wyjaśnili zasady funkcjonowania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Przeprowadzili również prelekcję i ćwiczenia praktyczne z postępowania w wybranych stanach nagłych. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży i nauczycieli, co przełożyło się na zaangażowanie w trakcie ćwiczeń.