VIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe w Grudziądzu

W dniach 17-19 maj 2022 roku odbyło się VIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe w Grudziądzu – po pierwsze jakość.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, a w szczególności pracownikom Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu. Zapraszamy również do zobaczenia debaty nt. jakości w ratownictwie medycznym, która jest dostępna na stronie:
https://www.youtube.com/watch?v=P1HhtPQFKN4
Widzimy się za rok!!!
Pozdrowienia w imieniu całego Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Klaudiusz Nadolny prof. Uczelni