VIII Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa

SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu informuję, że w dniu dzisiejszym odbyła się VIII Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa „Ratownictwo Medyczne i Medycyna Ratunkowa. Zagadnienia Zdrowia Publicznego i Organizacji Ochrony Zdrowia w Polsce i w Ukrainie”.
Konferencja odbyła się w Iwano-Frankivsku, w formie hybrydowej. Udział w Konferencji wzięli między innymi Minister Zdrowia Ukrainy Pan Wiktor Ljaszko, JM Rektor Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Iwano-Frankivsku prof. Mykoła Rożko oraz JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniew Gaciong. Jednym z prelegentów był dyrektor SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu dr. hab. Klaudiusz Nadolny.
Przekazujemy podziękowania dla wszystkich osób związanych z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne za pomoc Ukr

ainie w tych trudnym czasie