Uroczyste rozpoczęcie budowy snowej siedziby Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu

W dniu 19.01.2023r. o godz. 10.00 przy ulicy Kombajnistów w Sosnowcu odbyło się uroczyste „wbicie łopaty” pod budowę nowej siedziby oraz stacji SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.
Budowa nowej siedziby pogotowia będzie kosztować około 25 mln zł. Dotację na ten cel – 20 mln zł – przekaże Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a pozostałe środki -około 5 mln zł to fundusze własne SPZOZ . Działka pod budowę została przekazana w formie darowizny od gminy Sosnowiec. Wartość działki to 1,576 mln złotych.
To druga najdroższa w historii inwestycja tego typu w Polsce. Powstanie nowocześnie zaprojektowany budynek z wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami dla członków zespołów ratownictwa medycznego np. garaże podziemne, miejsce do dezynfekcji czy pokój wypoczynkowy wraz z siłownią. W inwestycji zaplanowano również kompleksowe rozwiązania związane ze szkoleniami dla pracowników medycznych, włącznie z dużą salą wykładową oraz salą do symulacji medycznej. W projekcie przewidziane jest 60 miejsc parkingowych oraz pełne OZE (fotowoltaika wraz z pompami ciepła).
Podczas uroczystości zostały przekazane ponadto dwa nowe ambulanse wraz z wyposażeniem oraz sprzęt medyczny. Całkowita kwota zakupu sprzętu wynosi 1 732 625 zł, z czego kwota 1 640 338 zł została przekazana w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.
W uroczystości uczestniczyli:
Marszałek Województwa Śląskiego – Jakub Chełstowski,
Prezydent Miasta Sosnowca – Arkadiusz Chęciński,
Dyrektor SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego – Klaudiusz Nadolny,
oraz posłowie, senatorowie, przedstawiciele Zarządu Województwa Śląskiego, radni Sejmiku Województwa Śląskiego i przedstawiciele władz samorządowych miasta Sosnowca.
Plac budowy pobłogosławił Biskup Sosnowiecki – ksiądz Grzegorz Kaszak