Szkolenie dla strażaków z PSP w Wodzisławiu Śląskim

W dniu wczorajszym mieliśmy okazję przeprowadzić szkolenie dla 12 strażaków z Państwowej Straż Pożarnej z Wodzisławia Śląskiego. Wszyscy uczestnicy są ratownikami medycznymi pracującymi w zespołach ratownictwa medycznego. Tematem szkolenia było postępowanie w tachy i bradyarytmiach. Było to już ostatnie szkolenie przed przerwą wakacyjną.
Wracamy we wrześniu z obecnymi i nowymi tematami szkoleń. Serdecznie zapraszamy.