Szkolenie dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

SP ZOZ RPR w Sosnowcu nawiązało współpracę szkoleniową z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Od kilku dni szkolimy pielęgniarki i położne
z dwóch tematów: zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osoby dorosłej oraz zaawansowane zabiegi resuscytacyjne
u dzieci.
Większość uczestników podkreśliła, że nigdy nie brała udziału w tak profesjonalnych szkoleniach z dużą ilością zajęć praktycznych.
https://www.izbapiel.katowice.pl/