Szkolenia w szpitalu w Knurowie

W dniu dzisiejszym instruktorzy SP ZOZ RPR w Sosnowcu, zakończyli cykl szkoleń w szpitalu w Knurowie gdzie mieli okazję prowadzić kursy:
1. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne
u osoby dorosłej.
2. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne
u dzieci (niemowlę/noworodek).
Przeszkoleni zostali lekarze, pielęgniarki oraz ratownicy medyczni z oddziałów szpitalnych.
Intensywny czas kursu obejmował wykłady, pokazy, dyskusje oraz stacje ćwiczeniowe. Głównym elementem przekazywania wiedzy jest nacisk na ćwiczenia. Scenki dobrane zostały do warunków szpitalnych i możliwych stanów nagłych, do których może dojść w każdym momencie.
Uczestnicy kursów ocenili bardzo wysoko kompetencje, profesjonalizm oraz zaangażowanie prowadzących instruktorów.