Szkolenia dla personelu medycznego Szpitala Rejonowego im. dr. J.Rostka w Raciborzu

W minionym tygodniu nasi instruktorzy prowadzili szkolenia dla personelu medycznego Szpitala Rejonowego im. dr. J.Rostka w Raciborzu z zakresu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci. Szkolenia stały na wysokim poziomie merytorycznym, co zostało opisane w ankietach, które uczestnicy wypełniają po zakończeniu kursu.