Rozpoczęcie budowy pomieszczenia dla ambulansu przy stacji Pogotowia Ratunkowego w Pilicy

Dnia 29 czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy podpisany został protokół przekazania terenu pod budowę nowoczesnego pomieszczenia dla ambulansu wraz z infrastrukturą techniczną.

Nowopowstały obiekt będzie miejscem stacjonowania ambulansu Zespołu Ratownictwa Medycznego z Pilicy, który znajduje się w strukturach Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu. Dotychczas takiego pomieszczenia nie było – ambulans parkował praktycznie na chodniku. Budowa garażu to początkowy etap modernizacji Stacji Pogotowia Ratunkowego w Pilicy.

Dziękujemy bardzo władzom Gminy Pilicy za współfinansowanie projektu.