Rejestracja

Uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mistrzostwa@rprsosnowiec.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2024 r. do godz. 12:00.

Koszty uczestnictwa

Zawodnik – 2100,00 zł* od osoby

Obserwator – 2300,00 zł + 23% VAT = 2829,00zł od osoby

*Cena dla zawodników w przypadku złożenia oświadczenia VAT – zwolnienie VAT. W przypadku braku oświadczenia należy doliczyć 23% VAT, czyli: 2100,00 zł + 23% VAT = 2583,00 zł brutto.

Cena obejmuje udział w mistrzostwach, noclegi, wyżywienie, udział w uroczystej kolacji, materiały informacyjne.

Prosimy o dokonanie wpłat w terminie do 30 sierpnia 2024.

Niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w mistrzostwach.

Wpłaty należy dokonać na podany numer konta:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu

ING Bank Śląski S.A. 62 1050 1360 1000 0090 8165 7232

Formularz zgłoszeniowy dla ZRM
Formularz zgłoszeniowy dla gości
Klauzula informacyjna dla uczestników XXI Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym 2024
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i zgoda na wykorzystanie wizerunku i głosu
Oświadczenie VAT zespoły