Ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych – rekrutacja zakończona

Dział Kadr Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu oferuje pracę na stanowisku:
Ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Rekrutacja dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Ogłoszenie ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów - umowa o pracę Informacja o wyborze kandydata