Pokaz pierwszej pomocy w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej.

Tym razem młodzież katowickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej miała możliwość wysłuchania wykładów oraz wzięcia udziału w ćwiczeniach praktycznych z pierwszej pomocy przeprowadzonych przez zespół instruktorów SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.
Zajęcia miały na celu propagowanie wśród młodych ludzi zasad i technik postępowania w stanach nagłych, opatrywania ran oraz używania automatycznego defibrylatora zewnętrznego. W zajęciach czynnie uczestniczyli także członkowie grona pedagogicznego szkoły.