Podziękowania od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Waldemara Kraski

Jest nam niezmiernie miło, że trud i praca włożone w organizację tegorocznych obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego zostały docenione przez wielu znamienitych gości, w tym przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Waldemara Kraskę. Ze swojej strony przyłączamy się do podziękowań Pana Ministra dla wszystkich osób, które przyczyniły się do organizacji obchodów oraz przedsięwzięć towarzyszących.