Podziękowania i listy gratulacyjne

SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu dziękuje za wszystkie życzenia, przekazane listy gratulacyjne i przesłane nagrania z życzeniami z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego. Dla systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne to bardzo ważny dzień i doceniamy wszystkie słowa uznania dla naszej codziennej, trudnej i wymagającej pracy.
Dziękujemy za wszystkie udzielone patronaty honorowe. Dziękujemy partnerom i sponsorom za pomoc w organizacji XXXVIII Konferencji Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego, a w szczególności współorganizatorom tj. Marszałkowi Województwa Śląskiego Panu Jakubowi Chełstowskiemu oraz Związkowi Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ.