Podpisanie umowy dotacji na zadanie ”Budowa siedziby dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu”

Miło nam poinformować, że w dniu 30.01.2023 roku została podpisana umowa dotacji na zadanie ”Budowa siedziby dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu, w skład której wchodzi stacja Pogotowia Ratunkowego dla 8 zespołów ratunkowych oraz część administracyjno-techniczno-usługowa” pomiędzy Województwem Śląskim a SP ZOZ Rejonowym Pogotowiem Ratunkowym w Sosnowcu na kwotę 18 milionów złotych na rok 2023. Pozostała kwota dotacji tj. 2 miliony złotych będzie realizowana w 2024 roku.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy całemu Zarządowi Województwa Śląskiego, na czele z Marszałkiem Województwa Panem Jakubem Chełstowskim, wszystkim Radnym Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Prezydentowi Miasta Sosnowiec Arkadiuszowi Chęcińskiemu.
Obecnie na placu budowy trwają pracę nad wylaniem betonu pod płytę fundamentową.