Podpisanie porozumienia wzajemnej współpracy

W dniu dzisiejszym odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy SP ZOZ Rejonowym Pogotowiem Ratunkowym w Sosnowcu, Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o. w restrukturyzacji oraz Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu w zakresie optymalizacji leczenia pacjentów z udarem przyjmowanych w SOR/Izbie Przyjęć.
Gośćmi wydarzenia byli Pani Wicemarszałek Województwa Śląskiego Anna Jedynak, Prezydent Miasta Sosnowiec – Arkadiusz Chęciński, Dyrektor Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu – Klaudiusz Nadolny, Prezes Zarządu Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. w restrukturyzacji – Aneta Kawka oraz p.o. Dyrektora WSS Nr 5 w Sosnowcu Bartosz Straszak. To kolejne działania mające na celu zoptymalizowanie udzielania świadczeń medycznych na terenie miasta Sosnowca i całego Zagłębia.