Motoambulans

Od 4 maja 2022 roku na Sosnowieckie drogi wyjechał motoambulans. Motocykl z fundacji Ratownictwo Motocyklowe stacjonuje przy Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu wraz z karetkami systemu. Od początku maja motoambulans wyjeżdżał do zdarzeń stanu zagrożenia życia i zdrowia aż 14 razy. Ratownik na motocyklu może dotrzeć do poszkodowanego dużo szybciej niż ambulans, a co za tym idzie wdrożyć zabiegi ratujące życie przed przyjazdem Zespołu Ratownictwa Medycznego.