Konkurs ofert 8LM_KO_2024 – nabór zakończony

Ogłaszamy konkurs ofert, 8LM_KO_2024, na udzielanie świadczenia zdrowotnych przez lekarzy w zespołach wyjazdowych „S” SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

Szczegóły w załącznikach. Prosimy o składanie ofert zgodnie z procedurą opisaną w szczegółowych warunkach konkursu.

8LM_KO_2024 Formularz ofertowy 8LM_KO_2024 Formularz ofertowy Szczegółowe warunki konkursu ofert lekarz systemu 8LM_KO_2024 Klauzula informacyjna o danych osobowych konkurs lekarze Ogłoszenie konkurs lekarz systemu 8LM_KO_2024 Oświadczenie dotyczące ilości godzin wykazywanych do Narodowego Funduszu Zdrowia Wzór umowy lekarz systemu Protokół z przebiegu konkursu 8LM_KO_2024