KONKURS OFERT 8KPP/KO/2022 – rozstrzygnięty

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników KPP i ratowników KPP z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, w zespołach transportowych, w Stacjach Pogotowia Ratunkowego należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego
w Sosnowcu

Ogłoszenie 8KPP_KO_2022 Szczegółowe warunki konkursu 8KPP_KO_2022 Formularz ofertowy 8KPP_KO_2022 Formularz ofertowy 8KPP_KO_2022 Wzór umowy o udzielanie świadczeń przez ratownika KPP Protokół z otwarcia konkursu 8KPP_KO_2022