KONKURS OFERT 7RM/KO/2022

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki systemu, ratowników medycznych, pielęgniarki systemu/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
w zespołach wyjazdowych lub transportowych, w Stacjach Pogotowia Ratunkowego należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu

Ogłoszenie 7RM_KO_2022 Szczegółowe warunki konkursu 7RM_KO_2022 Formularz ofertowy 7RM_KO_2022 Formularz ofertowy 7RM_KO_2022 Wzór umowy Protokół z otwarcia 7RM_KO_2022