KONKURS OFERT 6L/KO/2022

Ogłaszamy konkurs ofert, 6L/KO/2022, na udzielanie świadczenia zdrowotnych przez lekarzy w Stacjach SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

Szczegóły w załącznikach.

Ogłoszenie 6L_KO_2022 Informacja o szczegółowych warunkach pisemnego konkursu ofert 6LKO2022 Formularz ofertowy 6LKO2022 Formularz ofertowy Oświadczenie dotyczące ilości godzin wykazywanych do Narodowego Funduszu Zdrowia Wzór umowy Protokół z przebiegu konkursu 6L_KO_2022