KONKURS OFERT 5RM/KO/2022

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki systemu, ratowników medycznych, pielęgniarki systemu/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, ratowników KPP i ratowników KPP z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, w zespołach wyjazdowych lub transportowych, w Stacjach Pogotowia Ratunkowego należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

Szczegóły w załącznikach

Ogłoszenie 5RM_KO_2022 Szczegółowe warunki konkursu 5RM_KO_2022 Formularz ofertowy 5RM_KO_2022 Formularz ofertowy 5RM_KO_2022 Wzór umowy