Konkurs ofert 6L/KO/2023

Ogłaszamy konkurs ofert, 6L/KO/2023, na udzielanie świadczenia zdrowotnych przez lekarzy w zespołach wyjazdowych „S” SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

Szczegóły w załącznikach.  Prosimy o składanie ofert zgodnie z procedurą opisaną w szczegółowych warunkach konkursu.

Ogłoszenie konkurs lekarz systemu 6L_KO_2023
Szczegółowe warunki konkursu ofert lekarz systemu 6L_KO_2023
6L_KO_2023 Formularz ofertowy
6L_KO_2023 Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna o danych osobowych konkurs lekarze
Wzór umowy lekarz systemu
Oświadczenie dotyczące ilości godzin wykazywanych do Narodowego Funduszu Zdrowia