KONKURS OFERT 4L/KO/2022 LEKARZ SYSTEMU

Ogłaszamy konkurs ofert, 4L/KO/2022, na udzielanie świadczenia zdrowotnych przez lekarzy w Stacjach SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

Szczegóły w załącznikach.

Ogloszenie Informacja o szczegółowych warunkach pisemnego konkursu ofert 4LKO2022 Formularz ofertowy 4LKO2022 Formularz ofertowy Wzór umowy Oświadczenie dotyczące ilości godzin wykazywanych do Narodowego Funduszu Zdrowia