Konkurs ofert 3L/ko/2023 – zakończony

Ogłaszamy konkurs ofert, 2L/KO/2023, na udzielanie świadczenia zdrowotnych przez lekarzy w zespołach wyjazdowych „S” SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

Szczegóły w załącznikach.  Prosimy o składanie ofert zgodnie z procedurą opisaną w szczegółowych warunkach konkursu.

Ogłoszenie konkurs lekarz systemu 3L_KO_2023
3L_KO_2023 Formularz ofertowy
3L_KO_2023 Formularz ofertowy
Wzór umowy lekarz systemu
Oświadczenie dotyczące ilości godzin wykazywanych do Narodowego Funduszu Zdrowia
Klauzula informacyjna o danych osobowych konkurs lekarze
Protokół z przebiegu konkursu 3L_KO_2023