KONKURS OFERT 2RM/KO/2022 zakończony

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki systemu, ratowników medycznych, pielęgniarki systemu/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, ratowników KPP i ratowników KPP z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, w zespołach wyjazdowych lub transportowych,
w Stacjach Pogotowia Ratunkowego należących do  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

Ogłoszenie 2RM_KO_2022 (1)
Szczegółowe warunki konkursu 2RM_KO_2022
Formularz ofertowy 2RM_KO_2022 (1)
Formularz ofertowy 2RM_KO_2022 (1)
Wzór umowy (1)
Protokól z otwarcia konkursu 2RM_KO_2022
Infromacja o zakończeniu postępowania konkurs