Konkurs ofert 1RM/KO/2023

Konkurs ofert uzupełniający na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki systemu, ratowników medycznych, pielęgniarki systemu/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w zespołach wyjazdowych lub transportowych, w Stacjach Pogotowia Ratunkowego należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

Szczegóły w załącznikach.  Prosimy o składanie ofert zgodnie z procedurą opisaną w szczegółowych warunkach konkursu.

Ogłoszenie konkurs ratownik medyczny 1RM_KO_2023
Szczegółowe warunki konkursu ratownik medyczny 1RM_KO_2023
Formularz ofertowy ratownik medyczny 1RM_KO_2023
Formularz ofertowy ratownik medyczny 1RM_KO_2023
WZÓR Umowa kontrakt ratownik medyczny_pielęgniarka
Załącznik 2 do oferty Klauzula informacyjna o danych osobowych