Konkurs ofert 14L/KO/2022 – zakończony

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu  ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy sytemu w zespołach wyjazdowych „S” w Stacjach Pogotowia Ratunkowego.

Szczegóły w załącznikach.  Prosimy o składanie ofert zgodnie z procedurą opisaną w szczegółowych warunkach konkursu.

Ogłoszenie konkurs lekarz systemu 14L_KO_2022
Szczegółowe warunki konkursu ofert lekarz sytsemu 14L_KO_2022
14L_KO_2022 Formularz ofertowy
14L_KO_2022 Formularz ofertowy
Wzór umowy lekarz systemu
Oświadczenie dotyczące ilości godzin wykazywanych do Narodowego Funduszu Zdrowia
Klauzula informacyjna o danych osobowych konkurs lekarze

Protokół z przebiegu konkursu 14L_KO_2022