Konkurs ofert 13L/KO/2022 – rozstrzygnięty

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu  ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy sytemu w zespołach wyjazdowych „S” w Stacjach Pogotowia Ratunkowego.

Szczegóły w załącznikach.  Prosimy o składanie ofert zgodnie z procedurą opisaną w szczegółowych warunkach konkursu.

Ogłoszenie konkurs lekarz systemu 13L_KO_2022 Szczegółowe warunki konkursu ofert lekarz sytsemu 13L_KO_2022 13L_KO_2022 Formularz ofertowy 13L_KO_2022 Formularz ofertowy Oświadczenie dotyczące ilości godzin wykazywanych do Narodowego Funduszu Zdrowia Klauzula informacyjna o danych osobowych konkurs lekarze Wzór umowy lekarz systemu Protokół z przebiegu konkursu 13L_KO_2022