Konkurs ofert 12KPP/KO/2022 – rozstrzygnięty

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przez ratowników KPP

i ratowników KPP z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, w zespołach transportowych w Stacjach Pogotowia Ratunkowego należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu. Szczegóły w załącznikach.

Prosimy o składanie ofert zgodnie z procedurą opisaną w szczegółowych warunkach konkursu.

Ogłoszenie konkurs 12KPP_KO_2022 Szczegółowe warunki konkursu 12KPP_KO_2022 Formularz ofertowy 12KPP_KO_2022 Formularz ofertowy 12KPP_KO_2022 Wzór umowy o udzielanie świadczeń przez ratownika KPP 2022 Załącznik nr 2 do oferty Klauzula informacyjna o danych osobowych Protokół z otwarcia 12KPP_KO_2022