Konkurs ofert 11LM_KO_2023 – nabór zakończony

Ogłaszamy konkurs ofert, 11LM_KO_2023, na udzielanie świadczenia zdrowotnych przez lekarzy w zespołach wyjazdowych „S” SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

Szczegóły w załącznikach. Prosimy o składanie ofert zgodnie z procedurą opisaną w szczegółowych warunkach konkursu.

11LM_KO_2023 Formularz ofertowy 11LM_KO_2023 Formularz ofertowy Szczegółowe warunki konkursu ofert lekarz systemu 11LM_KO_2023 Klauzula informacyjna o danych osobowych konkurs lekarze Ogłoszenie konkurs lekarz systemu 11LM_KO_2023 Oświadczenie dotyczące ilości godzin wykazywanych do Narodowego Funduszu Zdrowia Wzór umowy lekarz systemu Protokół z przebiegu konkursu 11LM_KO_2023