Jubileusz 60-lecia działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Dnia 30.10.2022 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu odbył się jubileusz 60-lecia działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
Obchody były okazją do wspomnień, przypomnienia historii szpitala i podziękowania wszystkim osobom tworzącym historię tej Placówki. Wyrażono także uznanie dla obecnych sukcesów, zmian i inwestycji, które w ostatnich latach miały miejsce w Zawierciańskim Szpitalu. Uroczyste chwile były okazją do wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Ochrony Zdrowia.
Życzenia i podziękowania składali przedstawiciele Sejmu, Sejmiku Województwa Śląskiego, Starostwa Powiatowego, Władz Samorządowych i wiele innych osób.
W Jubileuszu udział wzięli obecni i byli pracownicy Szpitala, oraz przedstawiciele instytucji, które na co dzień współpracują ze szpitalem w Zawierciu.
Uroczystą galę z typową dla siebie przebojowością i luzem poprowadził Piotr Bałtroczyk.